Eerste Stappen

2.3. Het Wachtwoord wijzigen

Opmerking: Afhankelijk van de configuratie van de groupware, kan de procedure voor het aanpassen van het wachtwoord afwijken van deze instructie. Neem in dat geval contact op met uw beheerder of dienstverlener.

Zo kunt u het wachtwoord wijzigen:

  1. Klik op het App Launcher pictogramin de menubalk. Klik op Portaal in de App Launcher.

  2. Als de Gebruikersgegevens widget niet wordt getoond, klikt u op Widget toevoegen in de rechter bovenhoek. Klik op Gebruikersgegevens.

    Klik op Mijn wachtwoord in het Gebruikersgegevens widget.

  3. Uw wachtwoord wijzigen.

Gebruikersinterface:

Zie ook: Eerste Stappen